WERK
Over Koen ...

Ik ben een universitair geschoolde allround IT'er, gespecialiseerd in Geografische Informatie Systemen (GIS), applicatie-ontwikkeling, (ruimtelijke) databases en het bouwen van websites. Dat doe ik al zo'n 30 jaar met veel plezier.

Sterker nog, het is niet alleen mijn werk, maar voor een groot deel ook mijn hobby. Dat zie je o.a. terug in mijn websites met online spellen en reisverslagen. Een inkijkje in wat ik leuk vind, en tegelijkertijd een indruk van wat ik kan. Vandaar ook dat ik deze hobby's heb verzameld op deze website.

Op dit moment ben ik werkzaam bij/voor:

Specialismen

Hieronder een overzicht van dingen die ik goed kan. En ook niet onbelangrijk, die ik leuk vind om te doen. Daar mag je me dus voor polsen.

GIS
 • Maken, verzamelen, bewerken en verrijken van data met een ruimtelijke component
 • Uitvoeren van complexe GIS-analyses
 • Genereren van overzichtelijk kaartmateriaal
 • Bouwen van interactieve en intuïtieve GIS-applicaties
Databases
 • Ontwerpen en bouwen van relationele (ruimtelijke) databases
 • Schrijven van SQL-query's, functies en procedures
 • Opschonen en onderhouden van data, relaties en indices
 • Data-migratie van, naar en tussen databases
Websites
 • Ontwikkelen interactieve responsive websites volgens de laatste standaarden
 • Koppelen van websites aan achterliggende databases
 • Ontsluiten van GIS-data
 • Toevoegen functionaliteit m.b.v. JavaScript
Programmeren
 • 'Crawlen' van websites
 • Ontleden van grote bestanden
 • Converteren tussen data-formaten
Spreadsheets
 • Bouwen van spreadsheets met o.a. functies, macro's en voorwaardelijke opmaak
Vaardigheden
GIS ArcGIS, PostGIS, QGIS, Google Maps, Google Earth, GeoServer, OpenLayers, Gisib
Basisregistraties BAG, BGT
Databases PostgreSQL, MySQL, Access, OpenOffice Base
Websites HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Flask, PhP, Python
Programmeren VB(A), Python, SQL, PhP, JavaScript
Spreadsheets Excel, Google spreadsheets, OpenOffice Calc
Werkervaring

Hieronder een greep uit mijn projecten van de afgelopen pakweg 15 jaar.

Webapplicaties
Landelijke onderzoeken
 • Onderzoek omvang en kosten saneringsregeling Omgevingswet
 • Impactstudie nieuwe WHO richtlijnen voor ministerie IenM
 • Diverse onderzoeken voor ministerie IenM t.b.v. de Omgevingswet
 • MJPG Geluidsanering langs spoorwegen
 • Akoestisch onderzoek snelheidsverhoging 130 km/h RWS
 • Onderzoek effecten geluidnormering woningbouw langs hoofdspoorwegen
 • Ontwikkeling IPO-Doelmatigheidscriterium voor provinciale wegen
 • Onderzoek naar omvang van saneringslocaties langs het spoor (Y-onderzoek)
 • Geluidstudie varianten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 • Berekening en weergave van de knelpunten (NoMo) langs het spoor
 • Akoestisch onderzoek Zeeuwse lijn
 • Uitvoering van een GIS-vooronderzoek t.b.v. de aanleg van een Europa-dekkend netwerk van glasvezelkabels
Geluid
 • Controle dataset Naleving Rijkswaterstaat
 • Samenstellen dataset Naleving Rijkswaterstaat
 • Doelmatigheidscriterium voor geluidproductieplafonds
 • InitiĆ«le vaststelling dataset Geluidregister ProRail
Luchtkwaliteit
Luchtvaart
 • Extra validatie MER Lelystad Airport
 • Extra validatie MER Maastricht Aachen Airport
EU-Geluidkartering
 • Rijkswaterstaat
 • ProRail
 • Diverse provincies
 • Diverse gemeenten
Diversen
 • Ruimtelijke koppeling Gisib-verhardingsobjecten van de gemeente Amsterdam aan de BGT
 • Verkeerscirculatieplan Heiloo
 • Geautomatiseerd samenstellen 3D-modellen t.b.v. geluidberekeningen
 • Diverse geluidonderzoeken t.b.v. toekomstige ontwikkelingen Rotterdam
 • Testen van de maatwerk-applicaties van het Nuon GIS Competence Center op XP-compabiliteit
 • Ontwikkeling en beheer van een interactief geografisch voortgangssignaleringssysteem ten behoeve van de aanleg van de Betuweroute
 • Ontwikkeling van een monitoring-systeem waarmee vanaf ëën centrale locatie het gebruik van het Leidingregistratiesysteem van Nuon bekeken en gestuurd kan worden
 • Schiphol Masterplan 2015, een GIS-systeem waarmee de logistieke planning van de Schiphol Masterplan 2015-projecten in tijd kan worden ingevoerd en gewijzigd
 • Bouw van een GIS-applicatie waarmee de Gemeente Utrecht ruimtelijke projecten in de stad kan invoeren en presenteren
 • Wegverharding Nederland voor EDS/Rijkswaterstaat, ArcView-applicatie om wegverhardingsgegevens uit een Oracle database middels Dynamic Segmentation te tonen
 • Bouw van een GIS-applicatie waarmee bodeminformatie van het Leidscherijn-gebied inzichtelijk wordt gemaakt
Arbeidsverleden
2020 - heden Freelance GIS specialist & IT-consultant
2007 - 2019 Sr. GIS adviseur bij dBvision
2004 - 2006 Zelfstandig IT-consultant
2001 - 2003 IT-consultant bij Superconsult BV
1998 - 2000 Technisch Projectleider bij Adogis
1996 - 1998 GIS-developer bij Adogis
1994 - 1995 Zelfstandig IT-consultant
Opleiding
1987 - 1993 Studie Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Specialisatierichting Bestuurlijke Informatica
1981 - 1987 VWO op het Stedelijk Lyceum te Zutphen